top of page

Publications

Timberize TAIWAN─The Future of Wood Structure in Cities

都市木造的未來.jpg

Author: YinPing FANG、MengTing TSAI‎WenShao CHANG

Publisher:My House Publishing Co., Ltd.

Year:2018

SUEP. Book 1:Hirokazu SUEMITSU + Yoko SUEMITSU Work Collection

SUEP1.jpg

Author: SUEP. , Hirokazu SUEMITSU+Yoko SUEMITSU

Planning/Translator: YinPing FANG

Publisher:Garden City Pub. Ltd.

Year:2015

On Honest Design:the Design Works Collection of KEIJI ASHIZAWA

On honest design.jpg

Author: Keiji ASHIZAWA+ KEIJI ASHIZAWA DESIGN

Planning:YinPing FANG

Translator: David WANG, Shuhsien LIN

Publisher: Garden City Pub. Ltd.

Year:2017

Mom! I want to live in Veteran Villages

媽!我要住眷村.jpg

Author:YinPing FANG、Shia-Shia、ChengHan CHIU、YuHsuan CHEN、ChingHui YANG、YiChien YANG、WenChien TSAI、WanWen HUANG、YenLin KUO

Publisher:Ecus Publishing House

Year:2016

SUEP. Book 2:Hirokazu SUEMITSU + Yoko SUEMITSU Design Theory

SUEP2.jpg

Author: SUEP., Hirokazu SUEMITSU+Yoko SUEMITSU

Planning:YinPing FANG

Translator:WanWen HUANG 

Publisher:Garden City Pub. Ltd.

Year:2015

bottom of page